Algemene Voorwaarden

Beau de la Mo, gevestigd en kantoorhoudend aan de Frijdastraat 20F, te Rijswijk, is ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder handelsonderneming Beau de la Mo met nummer 67128904. Beau de la Mo verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overgekomen. De handelsnaam Beau de la Mo mag niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming gebruikt worden.

Algemene Voorwaarden

1.Algemene informatie

1.1 Klant
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite www.beaudelamo.nl dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Beau de la Mo in een contractuele van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.2 Overeenkomst
Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order in onze webwinkel. Ter bevestiging sturen we de klant een email met daarin alle order- en adresgegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Wilt u de order alsnog annuleren dan verzoeken we u om binnen 24 uur een email naar ons te sturen. Indien het artikel te laat is geannuleerd en al verzonden is, hebben wij het recht de verzendkosten te verhalen op de klant.

1.3 Wijzigingen
Beau de la Mo behoudt zich het recht voor deze algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4 Aanvaarden Voorwaarden
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

1.5 Gewicht en verzendkosten

Als eerste keuze van verzender hebben wij voor DHL gekozen, dit omdat DHL nu de meest voordelige tarieven hebben voor de klant.
Klanten betalen voor een brievenbuspakje verzendkosten van €5,00 en voor een pakket tot 10 kilogram € 5,75. De verzendkosten voor bestellingen met een gewicht tussen de 10 en 20 kilogram zijn € 8,00.

Dit zijn de tarieven voor bestellingen die in Nederland worden afgeleverd.

Klanten die in België wonen betalen € 8,00 voor een brievenbuspakje tot 500 gram.

Voor een pakketje tot 2 kilogram zijn de kosten € 9,00 en een pakket tussen 2 en 5 kilogram kost € 11,00. Voor pakketten die zwaarder zijn of die elders ter wereld bezorgd moeten worden, kunt u een mailtje sturen naar info@beaudelamo.nl.

Indien u liever voor Post.nl of My Parcel kiest en daarvan de tarieven wenst, verzoeken wij u ook hiervoor een email te sturen naar info@beaudelamo.nl.

2. Prijzen

2.1 Vermelde prijzen
De door ons vermelde prijzen zijn indien anders vermeld in Euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typografische fouten. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

2.2 Verzendkosten en rembours
De verzendkosten en rembours worden berekend volgens de prijstarieven van DHL, Post.nl of My Parcel. Voor verzendingen buiten Nederland gelden afwijkende tarieven. Beau de la Mo kiest altijd voor de verzender die het meest voordelig is voor de klant.

2.3 Aanbiedingen Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3. Betalingen

Beau de la Mo biedt u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen. Alle betalingen dienen vooraf gedaan te worden. Onze betaalmethoden staan op de website vermeld.

4. Betalingsproblemen en storno’s

In het geval dat een machtiging achteraf door de bank wordt geweigerd en de goederen reeds zijn verstuurd naar de klant behouden wij ons het recht de machtiging zo lang opnieuw in te dienen totdat de betaling is voldaan. Mocht een vordering op geen normale manier te innen zijn dan dienen wij de vordering ter incasso in bij een incasso bureau. De extra kosten die dan gemaakt worden zijn geheel voor rekening en verantwoordelijkheid van de klant.

5. Levering

5.1 Vooraad
Beau de la Mo probeert zoveel mogelijk artikelen in voorraad leverbaar te hebben. Mocht een artikel tijdelijk niet meer op voorraad zijn, dan zal worden aangegeven als of wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per email of telefonisch worden door gemeld.

5.2 Levertijden
Bij betalingen die vooraf worden voldaan, versturen wij de bestelde artikelen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als definitieve termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen dan worden geretourneerd. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment dat de goederen ons bedrijf verlaten.

5.3 Aflever adres
Levering vindt alleen plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Eventuele fouten in het adres zijn volledig de verantwoording van de koper. Beau de la Mo kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het niet afleveren van pakketten als gevolg van een adresfout.

5.4 Levering Buitenland
Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden, voor informatie kunt u contact opnemen via het emailadres info@beaudelamo.nl

5.5 Eigen Risico
Pakketten zullen met DHL worden verstuurd. Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper.

5.6 Bezorging

Beau de la Mo heeft het recht zelf te beslissen met welk postorderbedrijf de bestelling van de klant verstuurd wordt. Deze keuze wordt gemaakt op basis van de inhoud dan wel het gewicht of waarde van het pakket. Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een bericht met aanvullende informatie bij u achterlaten. Bestellingen kunnen uitsluitend afgeleverd worden aan woon- of bedrijfsadressen en niet aan postbus nummers. Mocht u binnen 4 dagen na onze email geen pakket hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor.

6. Ontvangst goederen/ Retourneren van een artikel

6.1 Controle bij aflevering De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken op gebreken en of het aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen, dient de klant binnen 5 werkdagen na aflevering, schriftelijk Beau de la Mo op de hoogte te stellen van de constatering.

6.2 Restitutie Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Beau de la Mo de klant het Factuurbedrag terug betalen, na het retour en in goede staat terug ontvangen van het artikel.

6.3 Bedenktijd Als klant heeft u recht op een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst aan Beau de la Mo te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval geaccepteerd mits de producten onbeschadigd of ongebruikt zijn. Zodra de artikelen door Beau de la Mo zijn ontvangen of zodra de klant kan aantonen dat de artikelen zijn teruggezonden, zal Beau de la Mo de betaling binnen 14 dagen op de bankrekening van de klant terugstorten. Indien de klant een deel van de bestelling houdt, krijgt deze alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen terug. De verzendkosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor de rekening van de klant.

Er zijn een aantal artikelen die u als klant, uit hygiënische overwegingen, niet kunt retourneren.

 • Ondergoed
 • Bodystockings
 • Badkleding
 • Oorbellen
 • Hoeden
 • Sokken

Wilt u uw producten terugsturen? Doet u dan het volgende:

 • Wees er zeker van dat de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn.
 • Laat schriftelijk of per email weten welke artikelen u retour stuurt
 • Stuur uw artikelen naar Beau de la Mo, Frijdastraat 20F, 2288EZ, Rijswijk, Nederland

6.4 Voorwaarden bij het ruilen/retourneren van een artikel

 • De melding van de retourgoederen moet u uiterlijk 3 dagen na verzending schriftelijk of via email bij ons melden.
 • Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde artikelen worden geweigerd.
 • Wordt er aan deze voorwaarden niet voldaan dan vervalt elk recht op ruilen van een artikel. Alle gemaakte kosten brengen wij bij de klant in rekening.
 • Verzend- en rembourskosten worden niet vergoed.
 • 5 Artikelen die niet teruggezonden kunnen worden
 • Artikelen die niet in originele staat en/of verpakking verkeren
 • Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn

7. Garantie

7.1 Aansprakelijkheid
Op basis van de wet heeft de klant recht op een deugdelijk product, dat aan de verwachtingen moet voldoen die de klant er redelijkerwijs van mag hebben. Wij zullen een eventueel probleem met de deugdelijkheid van het product zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan de verwachting van de klant voldoen dan kan de klant de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Beau de la Mo.

7.2 Vergoeding
Indien Beau de la Mo, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Breekbare artikelen
Bestellingen met breekbare artikelen verpakken wij zo zorgvuldig en aandachtig mogelijk. Mochten uw artikelen echter gebroken aangeleverd worden, dan kan Beau de la Mo hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Het bestellen van breekbare artikelen is daarom geheel voor eigen risico. Wij zullen echter wel als tussenpersoon de eventuele geleden schaden bij de transporteur voor u proberen te verhalen.

8. Niet respecteren van onze voorwaarden

8.1 Niet respecteren voorwaarden
Als een klant van Beau de la Mo onze voorwaarden niet respecteert zoals deze zijn geformuleerd vervalt elk recht op ruilen, retourneren of crediteren van een order. Beau de la Mo behoudt het recht om alle gemaakte kosten van een bestelling achteraf wel in rekening te brengen aan de klant.

9.Persoonsgegevens

9.1 Vertrouwelijk
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Beau de la Mo vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
 • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins.

Beau de la Mo neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Beau de la Mo verstrekt geen klantgegevens aan derden.